Oznámení o vyhlášení 3. výzvy programu TRIO - MPO

18.05.2017 - Dne 15. května 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 3. výzvu programu průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - TRIO.Cílem programu je podpořit aktivity v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií (Key Enabling Technologies, dále jen „KETs“).

Jde o následující technologie: Fotonika, Mikro- a nanoelektronika, Nanotechnologie, Průmyslové biotechnologie, Pokročilé materiály a Pokročilé výrobní technologie. Jedná se o technologie, které jsou uplatnitelné v nových produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou a budou přispívat k hospodářskému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti.

Žadatelem může být podnik se sídlem v ČR včetně hl. m. Prahy. Podnik musí řešit projekt v účinné spolupráci alespoň s jednou výzkumnou organizací. Na řešení každého projektu se vedle uchazeče–koordinátora mohou podílet nanejvýše tři další účastníci projektu.

V rámci programu lze uplatnit osobní náklady, náklady na přístroje, nástroje a vybavení formou odpisů, náklady na subdodávky, poznatky a patenty, náklady na poradenské a rovnocenné služby, dodatečné režijní a další provozní náklady jako např. materiál.  

Příjem žádostí je v termínu od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017 (do 12 hod.).
Plánovaná alokace na výzvu pro rok 2018 je 340 mil. Kč.

Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na www.mpo.cz.  
 


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení 3. výzvy programu TRIO - MPO

 

› | Oznámení o vyhlášení 3. výzvy programu TRIO - MPO

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz