Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Partnerství znalostního transferu - OPPIK

31.10.2016 - Dne 24. 10. 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. výzvu programu Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).Program je zaměřen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Žadatelem může být malý a střední podnik se sídlem v ČR (realizace projektu musí být mimo hl. m. Prahu) nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí. V rámci vyhlášené výzvy může jeden MSP podat jednu žádost.

V rámci programu může MSP uplatnit náklady na hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné. Výzkumná organizace, resp. znalostní partner může uplatnit náklady na mzdy a pojistné, cestovné, služby expertů, přístup k informacím, databáze, semináře, workshopy a také nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši 15 % z rozpočtové položky mzdy a pojistné.

Výzva je kolová a model hodnocení jednokolový. Příjem žádostí je v termínu od 7. 11. 2016 do 30. 4. 2017. Plánovaná alokace na výzvu je 280 mil. Kč.

Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na www.asistencnicentrum.cz
 


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Partnerství znalostního transferu - OPPIK

 

› | Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Partnerství znalostního transferu - OPPIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz