Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Inovační vouchery - OPPIK

10.07.2017 - Dne 30. června 2017 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. výzvu programu Inovační vouchery v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).Program je zaměřen na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintezivnění vlastních inovačních aktivit. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Žadatelem může být malý a střední podnik se sídlem v ČR (realizace projektu musí být mimo hl. m. Prahu) a organizace pro výzkum a šíření znalostí. V rámci vyhlášené výzvy může jeden MSP podat max. 3 projekty.

V rámci programu může MSP uplatnit náklady na poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj software, hardware, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu) optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, apod.

Výzva je průběžná a model hodnocení jednokolový. Příjem žádostí je v termínu od 10. 07. 2017 do 31. 12. 2017. Alokace na výzvu je 164 mil. Kč.

Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na www.agentura-api.org.  


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Inovační vouchery - OPPIK

 

› | Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Inovační vouchery - OPPIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz