Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Aplikace - OPPIK

18.03.2016 - Dne 11. 3. 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. výzvu programu Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).



Program Aplikace je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

V rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSME.

Žadatelem může být malý a střední podnik se sídlem v ČR (realizace projektu musí být mimo hl. m. Prahu) nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí. MSP mohou do programu žádat samostatně, zatímco organizace pro výzkum a šíření znalostí může být pouze spolužadatelem jako součást konsorcia, kde je zastoupen minimálně jeden MSP.

V rámci programu lze uplatnit náklady na služby expertů, poradců, studie; náklady na smluvní výzkum a konzultační služby; mzdy a pojistné; náklady na materiál; náklady na ostatní režii a náklady na odpisy DHM a DNM, který je využíván pro účely VaV projektu.  

Výzva je kolová a model hodnocení jednokolový. Příjem žádostí je v termínu od 11. 3. 2016 do 30. 4. 2016. Plánovaná alokace na výzvu je 40 mil. Kč.

Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na www.asistencnicentrum.cz
 


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Aplikace - OPPIK

 

› | Oznámení o vyhlášení 2. výzvy programu Aplikace - OPPIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz