Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu EPSILON

10.03.2016 - Dle informací Technologické agentury ČR by 2. veřejná soutěž programu EPSILON měla být vyhlášena 15. března 2016.Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Musí být naplněny výzkumné cíle a podoblasti podprogramů v souladu s národními a resortními prioritami VaVaI. Jedná se o následující prioritní oblasti VaVaI: Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech; Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů a Prostředí pro kvalitní život.
Více informací o připravované 2. veřejné soutěži programu EPSILON naleznete na www.tacr.cz


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu EPSILON

 

› | Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu EPSILON

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz