Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA

11.08.2015 - Dle informací Technologické agentury ČR by 2. veřejná soutěž programu DELTA měla být vyhlášena 13. července 2015.Cílem programu je podpora spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných TA ČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými agenturami, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže navázánu spolupráci. Musí být naplněny výzkumné cíle a podoblasti podprogramů v souladu s národními a resortními prioritami VaVaI. Jedná se o následující prioritní oblasti VaVaI: Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech; Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů; Prostředí pro kvalitní život a Bezpečná společnost.
Cíle programu bude dosaženo podporou společných výzkumných, vývojových nebo inovativních projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR a uchazeči ze země partnerské agentury v oblastech, které jsou pro obě země perspektivní a spolupracující subjekty v nich dosahují špičkové kvality.
2. veřejná soutěž programu DELTA bude zaměřená na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v čínských lokalitách Ťiang-su (Jiangsu), Če-ťiang (Zhejiang), S'-čchuan (Sichuan) a na Tchaj-wanu (Taiwan).
Více informací o připravované 2. veřejné soutěži programu DELTA naleznete na www.tacr.cz.
 


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA

 

› | Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu DELTA

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz