Oznámení o vyhlášení 1. výzvy programu Služby infrastruktury - OPPIK

23.12.2015 - Dne 15. 12. 2015 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. výzvu programu Služby infrastruktury v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).Program Služby infrastruktury je zaměřen na zkvalitňování služeb podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.
Žadatelem může být právnická osoba, která bude působit jako vlastník/provozovatel inovační infrastruktury (vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru), dále municipalita, vysoká škola nebo univerzita.

Podporované aktivity budou provozování stávající inovační infrastruktury, rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií, a případně výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude prokázána nedostatečná inovační infrastruktura.

V rámci programu lze uplatnit náklady na nákup pozemků, staveb a výstavbu budov, dlouhodobý hmotný movitý majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, služby poradců, expertů, studie, náklady na marketing a propagaci, cestovné, školení a provozní náklady (plyn, voda, elektřina, telefon, internet apod.). 

Příjem žádostí je v termínu od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016, předběžné žádosti se nepodávají. Plánovaná alokace na výzvu je 1,4 mld. Kč.

Více informací týkající se textu programu a plánovaného harmonogramu výzev naleznete na www.czechinvest.org.
 


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení 1. výzvy programu Služby infrastruktury - OPPIK

 

› | Oznámení o vyhlášení 1. výzvy programu Služby infrastruktury - OPPIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz