Oznámení o přípravě vyhlášení 4. veřejné soutěže programu EPSILON

26.01.2018 - Dle informací Technologické agentury ČR bude 4. veřejná soutěž programu EPSILON vyhlášena 28. února 2018.Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Musí být naplněny výzkumné cíle a podoblasti podprogramů v souladu s národními a resortními prioritami VaVaI. Jedná se o následující prioritní oblasti VaVaI: Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech, Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů a Prostředí pro kvalitní život.

Více informací o připravované 4. veřejné soutěži programu EPSILON naleznete na www.tacr.cz


« Aktuality

Oznámení o přípravě vyhlášení 4. veřejné soutěže programu EPSILON

 

› | Oznámení o přípravě vyhlášení 4. veřejné soutěže programu EPSILON

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz