OPŽP – termíny pro úspěšné financování žádostí o podporu

08.07.2015 - ​V letošním roce končí programové období 2007-2013 a je důležité si připomenou některé důležité termíny pro úspěšné financování žádostí o podporuKonec způsobilosti výdajů OPŽP 2007-2013 nastane k 31. 12. 2015, tzn., že podmínkou způsobilosti výdajů je uskutečnění výdajů příjemcem podpory nejpozději do 31. 12. 2015. Toto datum je nejzazší možné, do kdy musí být příjemcem podpory uhrazeny veškeré faktury. Případné výdaje ve smyslu úhrady faktur dodavatelům uskutečněné po tomto datu budou nezpůsobilé.
 
Žádosti o platbu doručené na SFŽP ČR do konce listopadu 2015 budou na bankovní účty příjemců vyplaceny ještě letos. Žádosti o platbu zahrnující vůči dodavatelům pouze proplacené faktury v prosinci 2015 (tzv. ex-post platby - viz kapitola 8 v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP) bude možné zadat k proplacení až po ukončení finančního vypořádání státního rozpočtu za rok 2015 v informačních systémech MF ČR, nejpozději však do konce března 2016. Žádosti o platbu formou tzv. modifikované ex-ante platby (zahrnující i neuhrazené faktury) nebude možné v roce 2016 zadat a proplatit. 
 


« Aktuality

OPŽP – termíny pro úspěšné financování žádostí o podporu

 

› | OPŽP – termíny pro úspěšné financování žádostí o podporu

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz