OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

13.01.2016 - V rámci OP Zaměstnanost byly vyhlášeny výzvy pro vzdělávání zaměstnanců územně samosprávných celků.OP Zaměstnanost podpoří v rámci Výzvy č. 03_15_033 (určena pro regiony ČR mimo hl.m. Praha) a Výzvy č. 03_15_034 (určena pro hl. m. Praha) obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi (pouze základní složky integrovaného záchranného systému) v rozvoji jejich strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, ve zvýšení transparentnosti fungování organizace a v realizaci specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě vč. zavádění a rozvoje moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.

Výše uvedený výčet územně samosprávných celků a dalších subjektů představuje zároveň i výčet oprávněných žadatelů předmětných výzev.

Na realizaci rozvojových aktivit budou moci územně samosprávné celky a další oprávnění žadatelé získat dotační podporu ve výši 1,0 - 10 mil. Kč (v případě výzvy č.03_15_033), resp. 1,0 - 5,0 mil. Kč (v případě výzvy č. 03_15_034). S ohledem na konkrétní charakter žadatele dosáhne míra dotační podpory až 95 - 100 % způsobilých výdajů projektu.
Projektové žádosti lze v rámci obou výzev zpracovávat od 18. ledna 2016, předkládat pak od 11. února 2016 do 11. dubna 2016.

Máte-li zájem o bližší informace k této výzvě, neváhejte a kontaktujte nás!


« Aktuality

OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

 

› | OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz