OP Zaměstnanost podpoří vzdělávací a poradenské instituce a nestátní neziskové organizace v boji s nezaměstnaností.

02.12.2015 - V závěru listopadu byla na úrovni Operačního programu Zaměstnanost vyhlášena dlouho očekávaná Výzva č. 03_15_040. Tato výzva se zaměřuje na podporu zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob.Podporu mohou v rámci této výzvy získat aktivity jako např. poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání, programy bilanční a pracovní diagnostiky, motivační programy, rekvalifikace apod. - zjednodušeně veškeré aktivity zvyšující šance cílové skupiny na získání pracovního uplatnění. Cílové skupiny jsou vymezeny jako osoby hledající zaměstnání, tj. uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby, tj. osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané ani nezaměstnané. Konkrétně jde pak zejména o osoby ve věku 50 a více let, osoby mladší 25 let věku, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců, národnostní menšiny, osoby se zdravotním postižením a další osoby se ztíženou možnosti uplatnění se na trhu práce.

Oprávněnými žadateli v těchto výzvách jsou vzdělávací a poradenské instituce (převažujícím předmětem činnosti musí být poskytování vzdělávání nebo poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání - CZ-NACE v kategorii 78 či 85) a nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy a církevní právnické osoby).

Žádat lze o podporu ve výši 1,5 - 6 mil. Kč. Míra podpory dosahuje dle charakteru žadatele až 100 % způsobilých výdajů projektu. Žádosti o podporu lze předkládat od 2. 12. 2015 do 29. 2. 2016.


« Aktuality

OP Zaměstnanost podpoří vzdělávací a poradenské instituce a nestátní neziskové organizace v boji s nezaměstnaností.

 

› | OP Zaměstnanost podpoří vzdělávací a poradenské instituce a nestátní neziskové organizace v boji s nezaměstnaností.

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz