OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ VZDĚLÁVACÍ A NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V BOJI S NEZAMĚSTNANOSTÍ

10.12.2015 - Zastupujete vzdělávací, poradenskou či nestátní neziskovou organizaci, která je aktivní v oblasti řešení problémů spojených s nezaměstnaností? Chcete své aktivity dále rozvinout a získat pro jejich realizaci podporu z úrovně OP Zaměstnanost?Právě pro vás by mohla být zajímavá Výzva č. 03_15_040, která se zaměřuje na podporu široké škály aktivit směřujících ke zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob na trhu práce. Podporu mohou získat tyto druhy aktivit:

  • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
  • bilanční a pracovní diagnostika;
  • motivační aktivity;
  • rekvalifikace;
  • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
  • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
  • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
  • podpora flexibilních forem zaměstnání;
  • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
  • realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Na realizaci těchto aktivit je možné získat dotační podporu ve výši 1,5 - 6 mil. Kč. S ohledem na charakter žadatele může míra dotační podpory dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Projektové žádosti lze v rámci této výzvy předkládat až do 29. února 2016.
Máte-li zájem o bližší informace k této výzvě, neváhejte a kontaktujte nás!


« Aktuality

OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ VZDĚLÁVACÍ A NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V BOJI S NEZAMĚSTNANOSTÍ

 

› | OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ VZDĚLÁVACÍ A NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V BOJI S NEZAMĚSTNANOSTÍ

© 2020 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz