OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ NOVÉ FORMY PÉČE O NEJMENŠÍ DĚTI - MIKROJESLE

11.01.2016 - OP Zaměstnanost podpoří budování a provoz mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, s kapacitou 4 děti.Půjde o aktivity v rámci Výzvy č. 03_15_126 (určena pro regiony ČR mimo hl.m. Praha) a Výzvy č. 03_15_127 (určena pro projekty na území hl. m. Prahy). Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních.
Podporovány budou konkrétně tyto aktivity:

  • vybudování mikrojeslí;
  • provozování mikrojeslí;
  • vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích
  • spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“ (povinná aktivita).

Projektové žádosti v rámci těchto výzev budou moci předkládat obce, příspěvkové organizace obce (za předpokladu, že má svého zřizovatele (příslušnou obec) jako partnera projektu) a neziskové organizace za předpokladu, že obec, ve které má nezisková organizace své sídlo či provozovnu, bude partnerem projektu.

Na realizaci těchto aktivit je možné získat dotační podporu ve výši 0,5 - 2 mil. Kč. S ohledem na charakter žadatele může míra dotační podpory dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu.
Projektové žádosti lze v rámci této výzvy zpracovávat od 5. ledna 2016, předkládat pak až od 16. května 2016 do 6. června 2016.

Máte-li zájem o bližší informace k této výzvě, neváhejte a kontaktujte nás!


« Aktuality

OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ NOVÉ FORMY PÉČE O NEJMENŠÍ DĚTI - MIKROJESLE

 

› | OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ NOVÉ FORMY PÉČE O NEJMENŠÍ DĚTI - MIKROJESLE

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz