OP Rybářství

17.06.2015 - Výstavba rybníků, technologický rozvoj, úspora a šetrné nakládání s energiemi, nové metody chovu a nakládání s rybami, recirkulační zařízení, zvyšování informovanosti spotřebitele, to vše nabízí operační program Rybářství.Program s celkovou alokací 31 mil. EUR je v gesci Ministerstva zemědělství. Vhodnými žadateli o finanční podporu jsou podniky v oblasti akvakultury a podnikatelé vstupující do tohoto odvětví, profesní organizace, Ministerstvo zemědělství, organizace producentů a spolky rybářského svazu.
Vyhlášení prvních výzev je ohlášeno na červen 2015.

Zdroj


« Aktuality

OP Rybářství

 

› | OP Rybářství

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz