OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY MĚSTSKÝCH BUDOV A MĚSTSKÉ DOPRAVY

13.01.2016 - Rada hl. m. Prahy schválila dne 12. ledna 2016 vyhlášení výzev 12. a 13. Výzvy se týkají Energetických úspor v městských objektech a v městské dopravě.Podrobné informace o výzvách včetně kontaktů na projektové manažery naleznete v textu konkrétní výzvy.

Výzva č. 12 je energetické úspory městských budov.
Vymezení oprávněných žadatelů:

 • Hlavní město Praha
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací)
Podporované aktivity:
Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov – tzv. Inteligentní budovy.
 
Míra vlastního spolufinancování je 10 % - 15 % v závislosti na typu oprávněno žadatele.
Minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč.
Maximální výše způsobilých výdajů je 150 mil. Kč.

Výzva č. 13 je na energetické úspory v městské dopravě.
Vymezení oprávněných žadatelů:
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy
 • Hlavní město Praha
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou
Podporované aktivity:
Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy:
 •      zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel (využití superkapacitorů)V rámci této aktivity jsou podporovány opatření směřující k využití rekuperované elektrické energie pro kolejová vozidla uvnitř vozidel, tak v měnírnách.
 •     výměna přívodních kolejnic v síti metra za energeticky méně náročné (např. hliníkové kolejnice)
V rámci této aktivity jsou podporovány akce v celé síti metra.
 • renovace osvětlovacích soustav, instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v rámci objektů pro zajištění městské veřejné dopravy,
V rámci této aktivity jsou podporovány opatření v síti městské hromadné dopravy a v objektech pro veřejnou dopravu, které stejně jako výše uvedený výčet směřující k úspoře primární energie a jsou součástí systémových opatření žadatele na dosažení energetických úspor v objektech a technických zařízeních pro veřejnou dopravu (např. modernizace eskalátorů a vzduchotechniky v síti metra na energeticky efektivní zařízení).
 
Míra vlastního spolufinancování je 10 % - 15 % v závislosti na typu oprávněno žadatele a míře povolené veřejné podpory.
Minimální výše způsobilých výdajů je 500 000 Kč.
Maximální výše způsobilých výdajů je do výše alokace výzvy (cca 300 mil.Kč).

Přípustné místo realizace: hl. m. Praha.
Projektové žádosti lze v rámci výzvy č. 12 je průběžná zpracovávat od 18. ledna 2016, předkládat pak od 11. února 2016 do 28. února 2017.

Projektové žádosti lze v rámci výzvy č. 13 je průběžná zpracovávat od 18. ledna 2016, předkládat pak od 11. února 2016 do 28. února 2017.

Máte-li zájem o bližší informace k této výzvě, neváhejte a kontaktujte nás!


« Aktuality

OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY MĚSTSKÝCH BUDOV A MĚSTSKÉ DOPRAVY

 

› | OP PRAHA PÓL RŮSTU PODPOŘÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY MĚSTSKÝCH BUDOV A MĚSTSKÉ DOPRAVY

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz