Odkládání přípravy žádosti o dotace na poslední chvíli se nevyplácí

03.08.2016 - Poměrně specifickým fenoménem České republiky je dělat vše na poslední chvíli.Tisíce z nás tak stojí například poslední možný den v nekonečných frontách na výměnu řidičského nebo občanského průkazu, přestože na jejich výměnu máme několik měsíců. Tato naše rozhodně nezasluhující národní vlastnost se tak pochopitelně projevila i v systému podávání žádostí o dotace, kde je však velmi často jejím přímým důsledkem neúspěch a tedy i promarněná mnohdy neopakovatelná šance žadatele získat formou dotace velmi zajímavé finanční prostředky na realizaci jeho projektu.
V rámci procesu podávání žádostí o dotace totiž více než kde jinde platí staré a známé: „Štěstí přeje připraveným“. Důvodem je samotný systém, který je postaven na principu přerozdělení určitého omezeného množství finančních prostředků mezi úspěšné žadatele, kdy výše požadovaných dotací v rámci vybraných jednotlivých programů často i násobně převyšují alokace finančních prostředků určených k přerozdělení.  Zásadní roli v procesu schvalování žádosti tak kromě obsahu samotného projektu a jeho souladu s podmínkami dotačního programu hraje také především kvalitní a včasná příprava projektové žádosti.
Například poslední výzvy k předkládání žádostí v rámci podnikateli nejvíce využívaného Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK) byly typické tím, že přestože byl ve vybraných programech umožněn příjem žádostí několik měsíců, byl nakonec na základě předem zveřejněného upozornění poskytovatele podpory k velkému překvapení řady nepřipravených žadatelů ukončen již při překročení určitého množství celkové výše požadovaných dotací, a to po uplynutí několika týdnů.
V některých dotačních programech bylo překročení alokace dosaženo dokonce již po několika dnech, ale poskytovatel dotace nemohl příjem žádostí zastavit z důvodu dodržení minimální lhůty, po kterou musel být dle stanovených regulí příjem žádostí umožněn. Pokud se tedy v tomto případě i při aplikaci zkráceného termínu možnosti předložení žádostí jednalo o programy s kolovým systémem hodnocení, kde je úspěch žadatele závislý na dosaženém pořadí dle získaného bodového hodnocení projektu, projevil se přetlak i v tomto případě negativně, a to formu významného snížení pravděpodobnosti úspěchu žádosti. Pokud se jednalo o dotační programy postavené na průběžném systému hodnocení závislému na splnění minimálního požadovaného počtu bodů a času podání žádosti, nebyly zase často žádosti přijaté již několik málo dnů po zahájení příjmu z důvodu přečerpání alokace ani postoupeny do dalšího hodnocení.
Vyhlášení dalších velmi atraktivních výzev k předkládání žádostí do vybraných dotačních programů v rámci OP PIK je plánováno již od září letošního roku. Pokud tedy budou chtít podnikatelé získat velmi zajímavou finanční podporu v řádu desítek procent z nákladů například na pořízení nových výrobních strojů, rekonstrukci podnikatelských objektů, snížení energetické náročnosti provozu, realizaci projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, vybudování infrastruktury pro školení a vzdělávání, účast na mezinárodních veletrzích a výstavách a realizaci dalších rozvojových aktivit, neměli by rozhodně otálet a již nyní pracovat na přípravě veškeré potřené dokumentace dle podmínek předcházejících výzev, ze kterých budou podmínky připravovaných výzev z rozhodující části vycházet.
Také naše společnost Asistenční centrum, a.s. už několik měsíců uzavírá s klienty smlouvy na přípravu žádostí do připravovaných výzev dotačních programů. Aktivně tak již nyní pracujeme na dokumentaci k několika desítkám žádostí, abychom v rozsáhlé konkurenci projektů jiných žadatelů maximalizovali šance našich klientů na úspěch. Bohužel i přes skutečnost, že disponujeme jedním z největších zpracovatelských týmů v oblasti dotačního poradenství v ČR, nejsou naše kapacity pochopitelně neomezené a pomalu se naplňují. Jestliže tedy podnikatelé mají zájem využít profesionálních služeb naší společnosti a významně tak zvýšit šance na úspěšné získání dotace v rámci aktuálně připravovaných výzev, doporučujeme jim, aby nás kontaktovali co nejdříve, abychom byli schopni vyčlenit potřebné zpracovatelské kapacity na kvalitní a včasné zpracování jejich žádosti.
 


« Aktuality

Odkládání přípravy žádosti o dotace na poslední chvíli se nevyplácí

 

› | Odkládání přípravy žádosti o dotace na poslední chvíli se nevyplácí

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz