Odborníci AC se podílejí na přípravě nových výzev OPPIK

15.09.2016 - Ve dnech 25. a 26. srpna 2016 proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu jednání pracovní skupiny k připravovaným výzvám OP PIK.Jednání se zúčastnil i ředitel Asistenčního centra Ing. František Jochman, který za Hospodářskou komoru ČR jako její odborný poradce pro fondy, vznesl své připomínky jak k textům výzev, tak i k jednotlivým hodnotícím kritériím. Připomínky vycházely ze zkušeností klientů Asistenčního centra z minulého kola výzev. Finální podoba výzev bude schválena na monitorovacím výboru v 2. polovině září 2016 a první výzvy by měly být vyhlášeny ještě v září 2016.


« Aktuality

Odborníci AC se podílejí na přípravě nových výzev OPPIK

 

› | Odborníci AC se podílejí na přípravě nových výzev OPPIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz