Odborné semináře „Fondy EU a rozvoj obcí, škol a MAS pomocí investic a plánování KAP/MAP“

08.10.2015 - Zastupujete obec, MAS nebo školu? Plánujete realizovat investiční i neinvestiční projekty s pomocí dotačních prostředků fondů EU a to mj. i ve vztahu ke krajským a místním akčních plánů (KAP / MAP) krajů , měst a místních akčních skupin?Uvažujete o předložení projektové  žádosti do některé z již aktivních výzev programového období 2014-2020?

Právě pro Vás jsme připravili odborné semináře, které Vás nejen provedou obecným zorientováním se v aktuálních dotačních programech EU,  ale  zároveň i procesem přípravy a klíčovými body realizace projektů. Budeme se věnovat též otázkám a možnostem pro zajištění bezproblémového udržení projektů. Představíme Vám možnosti, jak se chovat ve specifických situacích, kdy případně příjemci hrozí odebrání části/celé dotace. Nemalý prostor bude věnován i systematizaci přípravy projektů v prostředí existence strategických dokumentů jako jsou KAP / MAP a v neposlední řadě Vám přiblížíme nejaktuálnější a nejzajímavější dotační příležitosti.
 
Semináře budou realizovány 4.11.2015 v Praze a 5.11.2015 v Olomouci. Cena účastnického poplatku je 1 000,-Kč bez DPH, resp. 1 210,- Kč vč. 21 % DPH. 
Máte-li zájem o účast anebo podrobnější informace kontaktujte Ing. Evu Fliegerovou, DiS. – fliegerova@asistencnicentrum.cz, tel. 777 748 222.


« Aktuality

Odborné semináře „Fondy EU a rozvoj obcí, škol a MAS pomocí investic a plánování KAP/MAP“

 

› | Odborné semináře „Fondy EU a rozvoj obcí, škol a MAS pomocí investic a plánování KAP/MAP“

© 2020 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz