Od pondělí 16.10.2017 bude možné podávat žádosti o podporu na zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

13.10.2017 - Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlašují výzvu pro všechny fyzické a právnické osoby, včetně organizačních složek státu.Cílem této Výzvy je podpora zachování a zvyšování podílu zeleně a vodních prvků ve městech a obcích a zvyšování její funkční kvality, jak v rozvojových oblastech sídel, tak v původní zástavbě a rovněž zakládání a obnova ploch izolační zeleně za účelem snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.

Žádosti je možno podávat od 16. 10. 2017 do 30. 3. 2018.

Maximální výše podpory na jeden projekt pro obce do 500 obyvatel činí 2 mil. Kč. Obce nad 500 obyvatel mohou žádat maximálně o 150 tis. Kč.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Alokace na tuto výzvu je stanovena ve výši 50 mil. Kč.

Více informací najdete na https://www.sfzp.cz/clanek/801/3476/vyzva-c-18-2017-zelen-do-mest-a-obci/


« Aktuality

Od pondělí 16.10.2017 bude možné podávat žádosti o podporu na zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

 

› | Od pondělí 16.10.2017 bude možné podávat žádosti o podporu na zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz