Od 4.9.2017 je možné si zažádat o dotaci na ozdravné pobyty s ekologickým výukovým programem pro žáky

21.08.2017 - V rámci Národního programu Životní prostředí lze od 4.9.2017 do 30.11.2017 žádat ve výzvě číslo 13/2017 o dotaci na ozdravené pobyty s ekologickým výukovým programem pro žáky.Ozdravné pobyty pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení a základní školy v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, musí být realizovány v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší. Seznam oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a s vyhovující kvalitou ovzduší je uveden v příloze výzvy.

Dotace je určena pro mateřské školy, lesní mateřské školy, základní školy a poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině. Podpořené pobyty budou realizovány v období od října 2018 do dubna 2019 a/nebo od října 2019 do dubna 2020.

Maximální výše podpory na jednoho žáka a den činí 350 až 400 Kč (dle délky pobytu). Maximální výše podpory na jedno předškolní zařízení či základní školu činí 300 tis. až 400 tis. Kč (dle délky pobytu). Alokace na tuto výzvu je stanovena na 40 mil. Kč.

Způsobilé výdaje jsou:
- výdaje na ubytování žáků;
- výdaje na stravování žáků;
- výdaje na zajištění hromadné přepravy žáků;
- výdaje na zajištění EVP (např. na služby či lektorné spojené se zajištěním programu, na pomůcky, které jednoznačně a prokazatelně souvisí s environmentální výchovou atp.).

Výzva je vyhlášena jako jednokolová, nesoutěžní. Žádosti budou administrovány průběžně, a to v pořadí v jakém byly doručeny na Fond.

Potřebné formuláře je možné připravit již nyní, jsou k dispozici zde:
https://www.sfzp.cz/clanek/801/3414/vyzva-c-13-2017-ozdravne-pobyty/


« Aktuality

Od 4.9.2017 je možné si zažádat o dotaci na ozdravné pobyty s ekologickým výukovým programem pro žáky

 

› | Od 4.9.2017 je možné si zažádat o dotaci na ozdravné pobyty s ekologickým výukovým programem pro žáky

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz