Nový program na podporu výzkumu a vývoje - TRIO

22.04.2015 - Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo nový program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO. Tento program bude v krátké době předložen ke schválení vládě České republiky.Cílem programu je podpořit aktivity v aplikovaném výzkumu, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií (Key Enabling Technologies – KET). V programu budou podporovány projekty zaměřené především na následující KETs: Fotonika, Mikro- a nanoelektronika, Nanotechnologie, Průmyslové biotechnologie, Pokročilé materiály, Pokročilé výrobní technologie.
Program bude zaměřen na podnikatelské subjekty a výzkumné organizace bez ohledu na velikost a měl být realizován v období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2021. Míra veřejné podpory se bude pohybovat v rozmezí 25 – 80 % v závislosti na velikosti podniku a kategoriích VaV. Výzkumná organizace může získat až 100 % výši podpory, při zachování maximální míry podpory na projekt ve výši 80 % způsobilých výdajů.
Rozpočet programu po celou dobu trvání je plánován ve výši 3,7 mld. Kč ze státního rozpočtu. Na první rok realizace programu (2016) se předpokládá rozpočet cca 300 mil. Kč.
 
 


« Aktuality

Nový program na podporu výzkumu a vývoje - TRIO

 

› | Nový program na podporu výzkumu a vývoje - TRIO

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz