Nové programovací období: výběrová řízení

07.05.2015 - I v novém programovém období 2014 – 2020 bude nutné v rámci OP PIK realizovat výběrová řízení podle pravidel pro výběr dodavatelů, jejichž znění se v současné době dokončuje a bude zveřejněno v nejbližších dnech.Tato pravidla by neměla být výrazně odlišná od stávajících a dojde pouze k menším úpravám.
Jednou ze změn, která bude v nových pravidlech zakotvena, bude povinnost příjemce dotace před vyhlášením každého výběrového řízení zaslat poskytovateli dotace zadávací dokumentaci, pokud je výběrové řízení vyhlašováno po oficiálním vyrozumění o schválení dotace. U prvního výběrového řízení bude nutné zaslat zadávací dokumentaci nejpozději do 2 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Odsouhlasení zadávací dokumentace poskytovatelem bude nutnou podmínkou vyhlášení výběrového řízení. Příjemce dotace bude povinen předložit poskytovateli dotace k posouzení správnosti postup výběrové komise a to nejpozději do 14 dnů od ukončení jednání výběrové komise.
Příjemce může podepsat smlouvu s vítězným dodavatelem až po odsouhlasení správnosti postupu výběrového řízení poskytovatelem dotace.
Ve výjimečném případě, kdy uskuteční žadatel výběrové řízení na vlastní riziko před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory, je povinen předložit kompletní dokumentaci k následné kontrole do 30 dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 


« Aktuality

Nové programovací období: výběrová řízení

 

› | Nové programovací období: výběrová řízení

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz