Nová pravidla pro výběr dodavatelů v OPPIK

15.06.2015 - V souvislosti s vyhlášením 15 nových výzev k předkládání projektových žádostí o finanční podporu do 10 dotačních programů v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla aktualizována i nová pravidla pro výběr dodavatelů.V rámci nových pravidel došlo k úpravě systému vyhlašování, kdy nově je nutné vyhlašovat zakázky ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň musí zadavatel nově zveřejnit zadávací dokumentaci i na profilu zadavatele.

Před vyhlášením VŘ musí být zadávací dokumentace i oznámení o zakázce předloženo k posouzení poskytovateli dotace a před podpisem smlouvy s uchazečem předložena dále jednotlivé nabídky, hodnotící protokoly i návrh smlouvy. Lhůty pro podávání nabídek se nově upravují na 20, resp. 35 kalendářních dnů podle předpokládané hodnoty zakázky.

Drobných změn oproti původním pravidlům je celá řada, kompletní Pravidla pro výběr dodavatelů je možné shlédnout na následujícím odkazu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
 


« Aktuality

Nová pravidla pro výběr dodavatelů v OPPIK

 

› | Nová pravidla pro výběr dodavatelů v OPPIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz