Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

03.12.2019 - 2. 12. 2019 byla vyhlášená výzva „Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita“. Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.Finanční prostředky lze získat na pořízení elektromobilu; BEV – bateriové elektrické vozidlo; EREV – Extended Range Electric Vehicle a na pořízení neveřejných nabíjecích stanic. Minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis. Příjem žádostí je zahájen od 6.1.2020.

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/19602-2/


« Aktuality

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

 

› | Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

© 2020 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz