Nejzajímavější dotace na pořízení výrobních strojů a zařízení budou vyhášeny již na podzim letošního roku

09.09.2015 - Na podzim roku 2015 je připravováno vyhlášení druhé výzvy programu OP PIK - Technologie, v rámci kterého bude možné získat dotaci až 45% na pořízení výrobních strojů a zařízení ve vybraných hospodářsky slabých regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti.Aktuálně se připomínkují podmínky připravované výzvy a přesné vymezení podporovaných regionů. Na tomto procesu se aktivně podílejí také experti společnosti Asistenční centrum, a.s. a Hospodářské komory ČR, jejichž snahou je, aby byl program co nejzajímavější a přínosný pro podnikatelské subjekty. Vyhlášení programu je ze strany podnikatelských subjektů netrpělivě očekáváno, protože má být oproti předcházející výzvě určen také pro malé a střední podniky. Jeho podmínky budou vycházet z úspěšného dotačního programu OPPI – Rozvoj, v rámci kterého bylo v programovém období 2007-2013 doposud předloženo přes 5 tisíc plných žádostí o finanční podporu v celkovém  objemu přesahujícím 31 miliard Kč, z nichž přes 3,4 tisíc žádostí bylo schváleno a úspěšným žadatelům bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pro bližší informace nás kontaktujte:

e-mail: info@asistencnicentrum.cz
telefon +420 476 105 840


« Aktuality

Nejzajímavější dotace na pořízení výrobních strojů a zařízení budou vyhášeny již na podzim letošního roku

 

› | Nejzajímavější dotace na pořízení výrobních strojů a zařízení budou vyhášeny již na podzim letošního roku

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz