NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PODPORUJE NÁKUP ČI PRONÁJEM VOZIDEL VYUŽÍVAJÍCÍCH ALTERNATIVNÍ POHONY

20.11.2017 - Od 1.11.2017 je možné podat žádost o dotaci na podporu alternativních způsobů dopravy.Žádat mohou územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy, svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění či společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % územními samosprávnými celky.

Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:
- CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy pro kombinaci s ostatními palivy);
- Plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;
- Hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;
- Elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to: BEV – vozidlo s bateriovým pohonem, EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem);

Podpora je určena pro všechna nová vozidla s platným Prohlášením o shodě prokazujícím schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu.

Výzva stanovuje výši dotace dle typu vozidla a jeho pohonu. Na podporu formou dotace je alokováno celkem 100 mil. Kč, z toho 80 mil. Kč je vyhrazeno na vozidla s pohonem plug-in hybrid a elektromobil a 20 mil. Kč je vyhrazeno na vozidla s pohonem CNG a hybrid.

Žádosti lze podávat na Státní fond životního prostředí ČR do 27. 9. 2018.

Více informací o výzvě a jejích specifikách naleznete zde https://www.sfzp.cz/clanek/801/3498/vyzva-c-21-2017-vozidla-na-alternativni-pohony/


« Aktuality

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PODPORUJE NÁKUP ČI PRONÁJEM VOZIDEL VYUŽÍVAJÍCÍCH ALTERNATIVNÍ POHONY

 

› | NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PODPORUJE NÁKUP ČI PRONÁJEM VOZIDEL VYUŽÍVAJÍCÍCH ALTERNATIVNÍ POHONY

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz