MŽP schválilo projekty zaměřené na energetické úspory ve veřejných budovách

07.10.2016 - Ministerstvo životního prostředí schválilo podporu 430 projektům z Operačního programu Životní prostředí v celkové výši přes 1,2 miliardy korun.Žádosti o dotace na energeticky úsporné renovace mohli obce, města a další majitelé veřejných budov na území celé ČR podávat do 15. dubna 2016.

Dotaci získá celkem 430 projektů přihlášených v 19. výzvě Operačního programu Životní prostředí 2014+. Nejvíce žádostí Státní fond životního prostředí ČR obdržel na projekty se zaměřením na celkové nebo dílčí zateplení obvodového pláště budovy, výměnu a renovaci otvorových výplní a realizaci opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy a tak i snižování dopadů na životní prostředí. Podpořeny budou ale i projekty nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, projekty na výměnu zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW a projekty využívání obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj: www.opzp.cz

 


« Aktuality

MŽP schválilo projekty zaměřené na energetické úspory ve veřejných budovách

 

› | MŽP schválilo projekty zaměřené na energetické úspory ve veřejných budovách

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz