MPO vyhlásilo novou výzvu, podpoří školicí střediska nositele ITI v ostravské aglomeraci

03.12.2019 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 2. prosince 2019 II. Výzvu z programu Školicí střediska v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, která je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujícVýzva je určena pro malé a střední podniky, které budou realizovat projekt na území ostravské aglomerace. Výzva je vypsána pro možnost podání integrovaných projektů a alokace pro tuto Výzvu je stanovena ve výši 75 mil. Kč. Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 3. února 2020 do 1. prosince 2020.
Míra podpory je 50 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 500 tis. Kč, maximální 5 mil. Kč.

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2019/skolici-strediska---iti-ostrava---ii--vyzva--251061/


« Aktuality

MPO vyhlásilo novou výzvu, podpoří školicí střediska nositele ITI v ostravské aglomeraci

 

› | MPO vyhlásilo novou výzvu, podpoří školicí střediska nositele ITI v ostravské aglomeraci

© 2020 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz