Možnosti odborného vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v rámci OP Zaměstnanost

26.01.2016 - Prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) se v průběhu roku 2016 otevře zaměstnavatelům hned několik možností jak získat finanční prostředky na zajištění vzdělávání svých zaměstnancůa zároveň prostředky na úhradu mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců. Jednou z takových příležitostí bude projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.“ (POVEZ II.). Realizátorem projektu bude Úřad práce ČR. Podporováno bude obecné a v odůvodněných případech i specifické vzdělávání v odborných kurzech. Žádat o tyto finanční prostředky mohou zaměstnavatelé, OSVČ bez ohledu na obor své působnosti či velikosti podniku. Finanční podpora může dosáhnout až 100 % způsobilých nákladů (resp. 85 % v případě vzdělávacích aktivit a 100 % v případě mzdových nákladů). Příjem žádostí bude spuštěn v prvním čtvrtletí roku 2016.


« Aktuality

Možnosti odborného vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v rámci OP Zaměstnanost

 

› | Možnosti odborného vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v rámci OP Zaměstnanost

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz