Ministerstvo životního prostředí prodloužilo termín poskytnutí dotace na udržení vody v krajině

28.07.2017 - U výzvy č. 50 a 51 Operačního programu Životní prostředí je prodloužený termín pro příjem žádostí až do 5. ledna 2018 (původně byl do 31.7.2017).U obou výzev mohou žádat zejména podniky povodí, obce, kraje, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby podnikající a další subjekty vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Výzva č. 50 se orientuje na zprůchodnění migračních bariér pro vodní živočichy, alokace na výzvu je 150 mil. Kč, k 25.7.2017 byl Výběrovou komisí schválený jeden projekt s příspěvkem EU ve výši 7 478 353,-- Kč.

Výzva č. 51 je cílena na renaturaci vodních toků, migrační bariéry a krajinné prvky. Na tuto výzvu připadá alokace ve výši 500 mil. Kč, přičemž doposud byly Výběrovou komisí schváleny dva projekty s celkovým příspěvkem EU v částce 1 201 402,-- Kč.

Obě výzvy jsou průběžné a mají maximální míru podpory 100 %.

Více informací o těchto výzvách najdete zde:
http://www.opzp.cz/vyzvy/50-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/51-vyzva


« Aktuality

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo termín poskytnutí dotace na udržení vody v krajině

 

› | Ministerstvo životního prostředí prodloužilo termín poskytnutí dotace na udržení vody v krajině

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz