Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo výzvu č. 6/2017 s názvem „Dešťovka“

30.05.2017 - Výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory je vyhlášena prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, ze kterého je uvolněno pro tuto výzvu 100 milionů Kč.Cílem výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Žadatelem může být vlastník, ale také stavebník obytného domu.

Celková výše podpory na jednu Žádost je omezena na max. 50 % z řádně doložených celkových způsobilých výdajů. Podpora bude poskytnuta na všechny úplné, řádně podané a doručené Žádosti, které splní všechny podmínky této Výzvy a budou kryty finančními prostředky určenými pro tuto Výzvu. Výzva tedy končí vyčerpáním alokace.

Projekt musí být realizován nejpozději do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti. Tato lhůta může být v odůvodněných případech prodloužena na základě včas podané písemné žádosti o prodloužení.

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 5 let od dokončení realizace projektu.

Více na https://www.dotacedestovka.cz/.


« Aktuality

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo výzvu č. 6/2017 s názvem „Dešťovka“

 

› | Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo výzvu č. 6/2017 s názvem „Dešťovka“

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz