Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 8. Února 2017 Výzvu: Spolupráce – Technologické platformy – Výzva II.

13.02.2017 - Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.Příjemce: účelově zřízené sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí
Termín příjmu žádostí: 1.3.2017 – 1.6.2017
Výše podpory: 75%
Na co lze podporu získat:

  • podpora rozvoje národních technologických platforem (TP) vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve  výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:
  • v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight)
  • navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti
  • koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů
  • podporovány jsou dále aktivity směřující k rozvoji oboru a TP, zlepšení inovačního prostředí, odstraňování identifikovaných bariér jeho rozvoje, sdílení znalostí a informací, další rozpracování/aktualizace strategických dokumentů, a iniciace výzkumných a vývojových projektů v oblastech definovaných v SVA a IAP jako klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj
 


« Aktuality

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 8. Února 2017 Výzvu:  Spolupráce – Technologické platformy – Výzva II.

 

› | Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 8. Února 2017 Výzvu: Spolupráce – Technologické platformy – Výzva II.

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz