Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo několik programů na podporu a rozvoj regionů

02.11.2018 - Regionální programy podpory představují účinné nástroje, kterými může státní správa pozitivně ovlivňovat území znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených regionů.Jedná se o program Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3.000 obyvatel, dále Odstraňovaní bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů nebo Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Výše dotace bude maximálně 50 % - 80 % uznatelných nákladů dle typu opatření. Výzvy by měly být vyhlášeny na podzim 2018.


« Aktuality

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo několik programů na podporu a rozvoj regionů

 

› | Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo několik programů na podporu a rozvoj regionů

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz