Metodický pokyn k plným žádostem pro kontrolu cen obvyklých u stavebních prací a technologií

14.09.2015 - Upozorňujeme žadatele na metodický pokyn k plným žádostem z programu OP PIK pro kontrolu cen obvyklých u stavebních prací a technologií.Nově musí žadatelé předložit k plné žádosti o dotaci jako povinnou přílohu projektovou dokumentaci požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, a to minimálně v podobě dokumentace pro stavební povolení, případně ve vyšším stupni, je-li k dispozici na celý předmět projektu.
Tam, kde není ze strany zákona vyžadováno stavební povolení, je žadatel povinen předložit stavební dokumentaci v rozsahu nutném pro řádnou přípravu a provedení díla včetně podrobného oceněného výkazu výměr.
Součástí plné žádosti je podle vyhlášené výzvy i položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), na podkladě aktuálního ceníku ÚRS.
V případě, že součástí projektu je dodávka technologie, žadatel doloží 2 až 3 cenové nabídky na dodávky veškeré nakupované technologie. Poté dojde k porovnání příslušných nabídek s obvyklou cenou na trhu. Zároveň musí být součástí projektu detailní popis nakupované technologie včetně technické specifikace výkonových či jiných parametrů daného zařízení.

Metodický pokyn k plným žádostem pro kontrolu cen obvyklých u stavebních prací a technologií

 


« Aktuality

Metodický pokyn k plným žádostem pro kontrolu cen obvyklých u stavebních prací a technologií

 

› | Metodický pokyn k plným žádostem pro kontrolu cen obvyklých u stavebních prací a technologií

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz