MAS Naděje o.p.s. na svých stránkách zveřejnila harmonogramy výzev

05.09.2017 - Na základě schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 Místní akční skupiny Naděje o.p.s. (CLLD_16_01_151) jsou na stránkách www.masnadeje.cz zveřejněny první harmonogramy výzev.Jejichž vyhlášení je naplánováno v roce 2017 a 2018. 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu jsou plánované dvě výzvy na říjen 2017, a to „1. výzva MAS Naděje o.p.s. - IROP - Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně“ a „2. výzva MAS Naděje o.p.s. - IROP - Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice“.

V Operačním programu Zaměstnanost je vyhlášení dvou výzev stanoveno na 25.9.2017 s názvem „Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti“ pro školy a neziskové organizace a „Podpora lokální zaměstnanosti“ pro neziskové organizace.

Více na www.masnadeje.cz
 


« Aktuality

MAS Naděje o.p.s. na svých stránkách zveřejnila harmonogramy výzev

 

› | MAS Naděje o.p.s. na svých stránkách zveřejnila harmonogramy výzev

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz