MALÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELÉ ÚČASTNÍCÍ SE ZAHRANIČNÍCH VELETRHŮ MOHOU STÁLE ŽÁDAT O DOTACE

05.10.2015 - Až do konce listopadu 2015 je možné předkládat žádosti o podporu v rámci programu Marketing. Program podporuje účast podnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích.Způsobilým výdajem je pronájem, zřízení a provoz stánku na zahraniční výstavě či veletrhu, dále doprava exponátů a tvorba marketingových propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely výstavy či veletrhu.
Projekt lze realizovat tři roky, v průběhu kterých podnikatel navštíví až 15 zahraničních výstav či veletrhů. Dotace je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů, přičemž min. dotace je 200 tis. Kč. Maximálně lze získat 5 mil. Kč na jeden projekt. 

Stručné resumé programu Marketing 


« Aktuality

MALÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELÉ ÚČASTNÍCÍ SE ZAHRANIČNÍCH VELETRHŮ MOHOU STÁLE ŽÁDAT O DOTACE

 

› | MALÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELÉ ÚČASTNÍCÍ SE ZAHRANIČNÍCH VELETRHŮ MOHOU STÁLE ŽÁDAT O DOTACE

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz