Již II. výzva IROP na deinstitucionalizaci psychiatrické péče

19.07.2017 - Tato výzva č. 75 se zaměřuje na podporu zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a na psychiatrické ambulance s rozšířenou péčíPodporováno bude rovněž zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.
 
Projekty je možné realizovat na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy. Pro žadatele je připraveno celkem 500 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 40 mil. Kč

Žádosti je možné předkládat v termínu od 13. 7. 2017 do 15. 7. 2020.

Více informací zde:
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-75-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece-II
 


« Aktuality

Již II. výzva IROP na deinstitucionalizaci psychiatrické péče

 

› | Již II. výzva IROP na deinstitucionalizaci psychiatrické péče

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz