Jednání Výzkumné rady Technologické agentury ČR

12.09.2016 - V pátek 2. září 2016 se konalo další jednání Výzkumné rady Technologické agentury České republiky (TA ČR).Jedním z klíčových bodů pravidelného měsíčního zasedání byla diskuse o přípravách nových programů THÉTA zaměřeného na sektor energetiky a Národní centra kompetence. Dále byla řešena realizace programu DELTA zaměřeného na mezinárodní spolupráci a jeho další pokračování. Dalším důležitým bodem jednání byl plán připravovaných veřejných soutěží pro rok 2017. Členové výzkumné rady také odsouhlasili znění nového Etického kodexu TA ČR.
Výzkumná rada je koncepčním orgánem Technologické agentury. Výzkumná rada má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Funkční období členů rady je čtyři roky. Předsedu výzkumné rady a místopředsedu výzkumné rady jmenuje z členů výzkumné rady a odvolává z funkce vláda na návrh RVVI.
Členy Výzkumné rady TAČR jsou:

 • Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. - předseda VR
 • Prof. Ing. Martin Fusek, CSc. - místopředseda VR
 • Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.,
 • Prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
 • Ing. Josef Mikulík, CSc.
 • Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.
 • Prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
 • Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
 • Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h.c.
 • Prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
 • Ing. Martin Frélich
 • Ing. Pavel Bartoš
Více informací naleznete na webu www.tacr.cz.
 
 
 


« Aktuality

Jednání Výzkumné rady Technologické agentury ČR

 

› | Jednání Výzkumné rady Technologické agentury ČR

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz