Jak správně vyplnit Zprávu o realizaci, Žádost o platbu a Žádost o změnu

03.03.2017 - Státní fond životního prostředí ČR připravil pro příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí detailní příručku ve věci vyplnění a podání třech typů elektronických formulářů v IS KP14+se kterými se budou setkávat v průběhu realizace svých projektů.

Příručka obsahuje návod pro Zprávu o realizaci, Žádost o platbu a Žádost o změnu.

V Průběžné / Závěrečné zprávě o realizaci („ZoR“) příjemce podpory poskytuje důležité informace o pokroku a aktuálním stavu realizace projektu.

Na základě Žádosti o platbu („ŽoP“) je možné proplácet přiznanou podporu.

V Žádosti o změnu („ŽoZ“) příjemce podpory oznamuje nepodstatné změny, resp. žádá o schválení podstatných změn na projektu.

 

Zdroj: www.opzp.cz


« Aktuality

Jak správně vyplnit Zprávu o realizaci, Žádost o platbu a Žádost o změnu

 

› | Jak správně vyplnit Zprávu o realizaci, Žádost o platbu a Žádost o změnu

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz