IROP – vyhlásil první výzvy

18.08.2015 - Ke dni 31. 7. 2015 byly vyhlášeny první výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Dále také zveřejněn seznam kontaktních míst v jednotlVýzva č. 1 je zaměřené na Vybrané úseky silnic II. a III. třídy. Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od 31. 7. 2015, příjem žádostí bude zahájen 21. 9. 2015. Oprávnění žadatelé jsou Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.  Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 5 000 000Kč.
 
Výzva č. 2 je zaměřená na Územní plány. Žádosti o dotaci je možné připravovat v systému MS2014+ od 31. 7. 2015, příjem žádostí bude zahájen 14. 9. 2015. Oprávnění žadatelé jsou obce s rozšířenou působností. Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 450 000Kč pro pořízení územního plánu a 250 000Kč u změny územního plánu.
U obou výzev není stanovena maximální výše celkových způsobilých výdajů. Spolufinancování ze strany žadatelů je 10 %.
Seznam kontaktních míst pro konzultace záměrů.
Zdroj a podrobnější informace


« Aktuality

IROP – vyhlásil první výzvy

 

› | IROP – vyhlásil první výzvy

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz