IROP – vyhlásil první výzvy

04.08.2015 - V pátek 31. července 2015 došlo k vyhlášení prvních výzev v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).Výzvy jsou zaměřeny na rekonstrukce, modernizace a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování a změny územních plánů u obcí s rozšířenou působností.

V rámci první výzvy v IROP zaměřené na „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“  je možné podat žádost o podporu kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji od 21. září 2015 do 30. března 2017. Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 5 000 000Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

Ve druhé výzvě v IROP „Územní plány“, která  je určena pro obce s rozšířenou působností. Předkládání žádostí bude v monitorovacím systému možné od 14. září 2015 do 30. března 2017. Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 450 000Kč u pořízení územního plánu a 250 000Kč u změny územního plánu. Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena

 V rámci obou výzev budou hodnocené předložené žádosti průběžně dle jejich podání.

Zdroj


« Aktuality

IROP – vyhlásil první výzvy

 

› | IROP – vyhlásil první výzvy

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz