IROP navyšuje alokace svých výzev

19.07.2017 - Řídící orgán IROP již podruhé navýšil alokaci výzvy č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL“ o více než 1,3 mld. Kč.Podpořeny by tak měly být všechny žádosti, které splnily podmínky hodnocení. 

Současně došlo k navýšení výzvy č. 20 „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ o 1,03 mld. Kč, která končí 29. 7. 2017. V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu výzvy č. 20 a k vydání aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 11. července 2017.

Více informací zde:
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Dalsi-navyseni-alokace-vyzvy-c-33-Infrastruktura-strednich-skol-a-vy

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Navyseni-alokace-vyzvy-c-20-IROP-Nizkoemisni-a-bezemisni-vozidla


« Aktuality

IROP navyšuje alokace svých výzev

 

› | IROP navyšuje alokace svých výzev

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz