Informace o novém programu OP PIK – Proof of Concept

14.06.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálně zveřejnilo nový program v rámci OP PIK – Proof of Concept.Cílem programu Proof of concept (dále jen „program“) je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.
 
Podporovány budou aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Východiskem projektů proof of concept je nápad nebo rozpracovaný výzkum. V projektech budou podporovány jak činnosti související s technickým ověřením aplikovatelnosti výzkumných výsledků, tak činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry (ověření komerčního potenciálu). Výsledkem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro možné další
pokračování projektu.
 
Podporovány dále budou činnosti směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace, testování a demonstrační aktivity, verifikace výkonnosti a další činnosti směřující k nasazení nového produktu/procesu/služby na trh. Podporovány jsou dále činnosti vedoucí k nalezení strategického komerčního partnera, ochrana a zpřístupnění duševního vlastnictví a případně vznik nové firmy.
 
V rámci programu lze uplatnit osobní náklady, náklady na přístroje, nástroje a vybavení formou odpisů, náklady na subdodávky, poznatky a patenty, náklady na poradenské a rovnocenné služby, dodatečné režijní a další provozní náklady jako např. materiál.  
Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na www.mpo.cz.


« Aktuality

Informace o novém programu OP PIK – Proof of Concept

 

› | Informace o novém programu OP PIK – Proof of Concept

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz