Info o vyhlášení V. výzvy programu Aplikace – Clean Sky 2 - OPPIK

04.12.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 1. prosince 2017 V. výzvu programu Aplikace – Clean Sky 2 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).Tato výzva programu Aplikace je zaměřena na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti civilního dopravního letectví. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích v oblastech podporovaných JTI Clean Sky Joint Undertaking.

Žadatelem může být pouze konsorcium splňující podmínky účinné spolupráce. Konsorcium může být složeno z MSP, velkých podniků nebo organizací pro výzkum a šíření znalostí výzkumných organizací se sídlem v ČR (realizace projektu musí být mimo hl. m. Prahu).

V rámci programu lze uplatnit osobní náklady, náklady na přístroje, nástroje a vybavení (formou odpisů), náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, náklady na poradenské a rovnocenné služby, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady jako např. materiál.

Výzva je kolová a model hodnocení jednokolový. Příjem žádostí je v termínu od 18. 12.2017 do 30. 4. 2018. Plánovaná alokace na výzvu činí 400 mil. Kč.

Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/aplikace---clean-sky-2---v--vyzva--233611/.
 


« Aktuality

Info o vyhlášení V. výzvy programu Aplikace – Clean Sky 2 - OPPIK

 

› | Info o vyhlášení V. výzvy programu Aplikace – Clean Sky 2 - OPPIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz