Info o přípravě vyhlášení V. výzvy programu Aplikace – Clean Sky 2 - OPPIK

01.11.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje vyhlášení V. výzvy programu Aplikace – Clean Sky 2 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).Tato výzva programu Aplikace bude zaměřena na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti civilního dopravního letectví. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích v oblastech podporovaných JTI Clean Sky Joint Undertaking.

Žadatelem může být podnik se sídlem v ČR (realizace projektu musí být mimo hl. m. Prahu) nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí. Podnik může do programu žádat samostatně, zatímco organizace pro výzkum a šíření znalostí může být pouze spolužadatelem jako součást konsorcia, kde je zastoupen minimálně jeden podnik.

V rámci programu lze uplatnit osobní náklady, náklady na přístroje, nástroje a vybavení (formou odpisů), náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, náklady na poradenské a rovnocenné služby, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady jako např. materiál. 

Výzva bude kolová a model hodnocení jednokolový. Příjem žádostí se předpokládá od prosince 2017 do 31. května 2018. Plánovaná alokace na výzvu je 400 mil. Kč.


« Aktuality

Info o přípravě vyhlášení V. výzvy programu Aplikace – Clean Sky 2 - OPPIK

 

› | Info o přípravě vyhlášení V. výzvy programu Aplikace – Clean Sky 2 - OPPIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz