Info o posunu harmonogramu vyhlášení VI. výzvy programu Aplikace - OPPIK

29.11.2017 - Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálně informovalo, že plánované vyhlášení VI. výzvy programu Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude posunuto z původně avizovaného termínu 12/2017 na 1. kvartál roku 2018.Program Aplikace je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Žadatelem může být podnik se sídlem v ČR (realizace projektu musí být mimo hl. m. Prahu) nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí. Do programu může žádat samostatně pouze malý nebo střední podnik, zatímco velký podnik a organizace pro výzkum a šíření znalostí může být pouze spolužadatelem jako součást konsorcia, kde je zastoupen minimálně jeden MSP.

V rámci programu lze uplatnit osobní náklady, náklady na přístroje, nástroje a vybavení (formou odpisů), náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, náklady na poradenské a rovnocenné služby, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady jako např. materiál.

Výzva bude kolová a model hodnocení jednokolový. Příjem žádostí se předpokládá v 1. kvartále 2018. Plánovaná alokace na výzvu je 1 mld. Kč.


« Aktuality

Info o posunu harmonogramu vyhlášení VI. výzvy programu Aplikace - OPPIK

 

› | Info o posunu harmonogramu vyhlášení VI. výzvy programu Aplikace - OPPIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz