Harmonogramy výzev

11.01.2018 - K začátku roku Vám předkládáme odkazy na harmonogramy výzev jednotlivých operačních programů a také všech sedmi aglomerací ITI:OP VVV – http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv
IROP – https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=801871
OPZ – https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz
OPŽP – http://www.opzp.cz/dokumenty/848-harmonogram-vyzev-opzp-na-rok-2018?verze=1
OP Praha – pól růstu ČR – http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev-na-rok-2018/
OP PIK – https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/harmonogram-vyzev-op-pik-pro-rok-2017-a-2018--234162/
OP Rybářství - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/zakladni-informace/harmonogram-vyzev/
PRV - https://www.szif.cz/cs/prv2014-harmonogram
ITI Ústecko-chomutovská metropolitní oblast - http://www.iti-ucha.cz/vyzvy-iti/harmonogram-vyzev
ITI Pražská metropolitní oblast – http://www.itipraha.eu/vyzvy/kategorie/14
ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast - http://iti.hradec.pardubice.eu/?site=harmonogram-vyzev-nositele-iti
ITI Plzeňská metropolitní oblast - http://iti-plzen.cz/zs-iti/harmonogram-vyzev/
ITI Brněnská metropolitní oblast - http://iti.brno.cz/vyzvy/harmonogram-vyzev/
ITI Olomoucká metropolitní oblast - http://www.olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/harmonogram
ITI Ostravská metropolitní oblast - https://itiostravsko.cz/cs-cz/vyzvy-zs-iti/harmonogram-vyzev-zs-iti


« Aktuality

Harmonogramy výzev

 

› | Harmonogramy výzev

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz