Harmonogram výzev programů z OP PIK 2016

07.03.2016 - Dne 7. 3. 2016 ve 14:00 byl ukončen prodloužený příjem žádostí do programů: • Aplikace - I. výzva (s účinnou spoluprací, bez účinné spolupráce) • Partnerství znalostního transferu - I. výzva • Spolupráce – klastry – I. výzva (rozvoj klastru, internac  • ICT a sdílené služby – I. výzva (budování a modernizace, zřizování a provoz center sdílených služeb, tvorba nových IS/ICT řešení)
  • Školicí střediska – I. výzva
  • Potenciál – I. výzva
 
Zároveň byl v ten samý den zahájen příjem předběžných žádostí do programů:
  • Smart grids I. (Distribuční sítě) – I. výzva (aktivita a, b, c, d)
  • Smart grids II. (Přenosová síť) – I. výzva
  • Úspory energie v SZT
 
Vyhlášení nových výzev z programů OP PIK je v roce 2016 naplánováno ve 2 fázích. První fáze bude zahájena v květnu 2016, kdy budou vyhlášeny programy Marketing, Školicí střediska, Inovační vouchery a Proof of concept.
 
Další fáze bude spuštěna v srpnu 2016 a bude zahrnovat vyhlášení výzev do mnoha programů z OP PIK. Mezi nejvýznamnější programy se řadí Inovace, Potenciál, Aplikace, Spolupráce, Nemovitosti, Technologie, Úspory energie a ICT a sdílené služby.
 
Novinkou pro výzvy do programů, které budou vyhlášené v roce 2016, je zrušení předběžných žádostí. Žadatelé tak budou podávat pouze plné žádosti se všemi povinnými přílohami, které jsou často velmi časově náročné na přípravu a zpracování.  Očekáváme, že bude opět velký přetlak podaných žádostí. Je tedy velmi pravděpodobné, že se příjmy žádostí budou uzavírat po 14 dnech od jejich zahájení. Potenciální žadatelé by tedy neměli váhat s přípravou žádostí a zahájit přípravu projektových žádostí již v tuto chvíli. Náš projektový tým je připraven konzultovat a zahájit práce na žádosti již nyní. Pouze kvalitně připravené projekty, které budou podané v prvních dnech příjmu žádostí, mají šanci na úspěch.
 


« Aktuality

Harmonogram výzev programů z OP PIK 2016

 

› | Harmonogram výzev programů z OP PIK 2016

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz