Finanční prostředky na zpracování odpadů

19.09.2019 - Mezi hlavní cíle výzvy patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu,podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. Aktivity, které budou v rámci výzvy podpořeny, jsou výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadu; výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů; výstavba a modernizace na energetické využití odpadů a související infrastruktury; výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými dopady včetně zdravotnických odpadů. Celková alokace výzvy je 250 mil. Kč a příjem žádostí trvá do 31. 10. 2019.

Bližší informace: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=144

 


« Aktuality

Finanční prostředky na zpracování odpadů

 

› | Finanční prostředky na zpracování odpadů

© 2019 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz