Finanční prostředky na snížení energetické náročnosti veřejných budov

05.10.2015 - Výzva z Operačního programu Životní prostředí v rámci prioritní osy 5 – Energetické úspory bude vyhlášena v polovině října 2015.Do této výzvy mohou vlastníci veřejných budov podávat projektové žádosti zaměřené na zateplení budov, výměnu a renovaci otvorových výplní, realizaci opatření mající vliv na energetickou náročnost budovy, realizaci systémů využívajících odpadní teplo a izolaci solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo přípravu teplé vody. Maximální výše podpory je 60% a příjem žádostí bude probíhat do 5. 1. 2016.
 


« Aktuality

Finanční prostředky na snížení energetické náročnosti veřejných budov

 

› | Finanční prostředky na snížení energetické náročnosti veřejných budov

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz